Форуми Основни форуми Здраве и красота
 • Тема: Вредата от тютюнопушенето

  Назад към темите
  (1 глас)
  • 9 март 2015 г., 2:19:38 EET
   • Публикации:
    203
   • Благодарил(а)
    6
   • Благодарности
    4
   • Репутация
    2 0

   Вредата от тютюнопушенето

   Световното производство на тютюн достига 6 млн. тона годишно. Тютюнът се произвежда в над 120 страни. Първите места се заемат от Китай, САЩ, Индия, Турция, Русия, Бразилия, Египет, България, Италия, Полша, Аржентина, Южна Корея, Алжир, Украина, Швейцария, Унгария, Япония, Чехия, Германия, Литва. Тютюневото производство е важен отрасъл в тези страни. То ангажира големи площи обработваема земя и значителна част от неквалифицираната и неграмотна работна ръка. Споменатите държави решават по този начин свои икономически, финансови, социални и политически проблеми. 

   Световното производство на цигари достига 6 трилиона цигари годишно. Най-много цигари произвеждат САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Индия, Канада, Бразилия, Япония.

   Най-голямо е годишното тютюнопушене на глава от населението в Куба, САЩ, Гърция, България, Русия и Сърбия.


   Тютюнът съдържа коктейл от разнообразни отровни и радиоактивни вещества, чийто брой достига 4000. Ето най-известните от тях:

   никотин

   катран

   въглероден двуокис 

   полоний 210

   радий 228

   олово 210

   амоняк

   - ацетон

   - живак

   - нафталин

   бензoпирен (в тютюневата смола)

   - циановодородна киселина

   над 30 ароматни въглеводорода и др.   Никотинът предизвиква зависимостта към тютюна, бавно отравя организма, (най-вече – централната нервна система и мозъка.)

   Тютюневият катран съдържа комбинация от множество вещества (въглеводороди, нитрозамини и феноли), 60 от които причиняват рак. Оцветява зъбите и пръстите на ръцете.

   Въглеродният двуокис е силно отровен газ, който пречи на червените кръвни телца да пренасят кислорода от белия дроб до тъканите.

   Полоний 210 е радиоактивен елемент, който излъчва много повече алфа частици дори от плутония, използван в атомната бомба, пусната над японските градове Хирошима и Нагасаки. Периодът на разпадане на полоний 210 е около 138 дни.. Това прави елемента хиляди пъти по-радиоактивен от ядрените горива, използвани в първите атомни бомби.

   Радий 228 и олово 210 са други радиоактивни изотопи.

   Амонякът е отровен газ.

   Бензопиренът е полицикличен въглеводород, предизвикващ ракови образувания.

   Бронцкатехинът е три пъти по-опасен от бензопирена.

   Акролеинът (ненаситен алдехид) и двуазотният окис (газ)– дразнят очите

   - ДДТ - отрова, инсектицид


   Тютюнопушенето е основен фактор за заболявания на:

   дихателната система (възпаления на устната кухина, гърлото, трахеята, бронхите, белия дроб; рак на устата, гърлото и белите дробове)

   сърдечно-съдовата система (учестяване на пулса, повишено кръвно налягане, инфаркт на миокарда, хипертония, атеросклероза, ендартерит)

   нервната система и мозъка (уврежда мозъчните клетки и периферните нервни влакна; намаляват се скоростта на запаметяване и обемът на паметта, главоболие, инсулти)

   ДНК – различни мутации

   половата система (полова слабост, нарушен менструационен цикъл, спонтанни аборти, преждевременно раждане, раждане на деца с по-малко тегло и с малформации, раждане на мъртви деца, рак на маточната шийка)

   храносмилателната и отделителната системи (гастрити, язви и рак на панкреаса, на стомаха и на червата)

   кожата (изтънена, бледа и състарена кожа, бръчки по лицето)

   очите – (раздразнени и насълзени очи, възпаления на лигавицата на очите)

   други (възпаления на лигавицата на носа и на гърлото, развалени зъби, лош дъх от устата...)


   Еднакво вредни са пушенето на цигари, на пури, на лула, на наргиле и дъвченето на тютюн. Еднакво вредни за здравето са както силните /тежките/ цигари, така - и леките цигари. Пушещите леки цигари по-трудно отказват пушенето. 


   Страничната димна струя е много по-опасна от главната. Тя не преминава през никакъв филтър и съдържа:

   50 пъти повече амоняк

   5 пъти повече въглероден окис

   3 пъти повече бензoпирен 

   2 пъти повече никотин и тютюнев катран.


   Неактивният пушач, в компанията на пушач, вдишва непречистената струя тютюнев дим плюс тютюневия дим, издишан от пушача. В последният се съдържат 10% от никотина, поет от пушача. 


   Икономическите проблеми, които тютюнопушенето създава, са свързани с:

   разходи за: поддържане на болнична материална база; диагностична и лечебна техника; здравни кадри; изплащане на болнични; изплащане на здравни застраховки; отсъствие от работното място и не произведена продукция; рехабилитация; инвалидност; преждевременна смърт...

   финансови вреди: тютюнопушенето отклонява средства от семейния бюджет, които биха могли да се използват за плащане на текущи разходи, за здравословно хранене, за организиране на почивки и екскурзии, за закупуване на дрехи и обувки, на подаръци или - на книги. 


   Ако една кутия цигари струва „само" 2,50 лева и един пушач си купува „само" по една кутия на ден, за 365 дни той ще трябва да заплати общо 915 лева. А ако пушите 40 години, например, сумата ще достигне незабелязано цифрата 36 600 лева. Излиза, че разходите – тези на домакинствата и тези на държавата – са по-големи, отколкото печалбата от продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

   Един пример: Ако САЩ печелят 9 млрд. $ годишно от данъците от производството на тютюн и тютюневи изделия, то 8 пъти повече – 72 млрд. $ се губят годишно за лечението на болести, предизвикани от тютюнопушенето, за рехабилитация и от непроизведена продукция. 


   В България през 1952 г. пушачите са били 14%, през 1985 г. – 31%, а през 2002 г. – 40%. 66% от мъжете и 30% от жените на възраст от 20 до 45 години са пушачи. 85% от децата на 16 годишна възраст вече са опитвали цигарите. 50% от тях продължават да пушат след първия си опит. 20% от пушещите деца са активни пушачи. Пушенето убива повече хора, отколкото алкохола, пътнотранспортните произшествия и болестта СПИН, взети заедно. В България тютюнопушенето е причина за смъртта на поне 12 000 души годишно. 

   Пушещият по една кутия (20 броя) цигари на ден за една година ще натрупа в дробовете си 1 литър катран. 

   Според други изследвания, България е първа в Европа и втора в света, след Куба, по брой пушачи, на глава от населението. 

   У нас, броят на пушачите надвишава 3 000 000 души. 
   През последните 14 години, тоест от 1990 – насам, тютюнопушенето интензивно се разпространява сред жените. От 17%, през 1986, делът на пушещите жени е нарастнал, през 1996, на 24%, за да достигне 30%, през 2001. 
   При мъжете, процентите са, както следва: 49%, през 1986 и 1996, и 52%, през 2001. 
   Нараства делът на пушачите сред младежите на възраст 15 – 24 години. От 39%, през 1996, са нарастнали на 41%, през 2001, а ¾ от тях пушат всеки ден. 
   Пушенето е най – разпространено сред хората на възраст 25 – 45 години, като, от тях, 59% са пушачи. 
   Докато, през далечната 1970, средно, на глава от населението, са били изпушвани по 1550 цигари, то, през 2000, броят на изпушените цигари ве4е е 3410. 
   Докато, през 1990, тютюнопушенето е било главната причина за смъртта на 

   3 000 000 души годишно, през 1998, това число е набъбнало на 4 023 000 души. Очаква се, през 2020, тютюнопушенето да убие 8 400 000 свои привърженици, а, през 2030 – "само" 10 000 000 души. 
   За последните 4 години, тоест – от 2000 – насам, броят на пушачите в Холандия, например, е намалял с около 4 – 5%. 

   Напоследък, се оказва, че в определени случаи, тютюнопушенето е полезно, в ограничени дози, при старческа деменция (оглупяване) и при мозъчен кръвоизлив, което съвсем не означава, че употребата му е безопасна. 

   Защо трябва да спрем да пушим? 

   Цигарите НЕ СА средство за преодоляване на стреса. Напротив, те го увеличават.


   Броят на жените пушачки, в световен мащаб, непрекъснато нараства, с тенденция да достигне броя на мъжете пушачи. Всяка цигара, която вие пушите, съдържа около 

   4 000 химически елемента. Две от съставките, свързани с повишен риск от сърдечни заболявания, рак на белия дроб и други форми на рак, са карбонатен диоксид (отровен газ) и никотин (силен наркотик). 

   Когато спрете да пушите: 
   - ще започне да се подобрява вкуса на храната; 
   - дишането ще е по-леко, даже да сте пушили 30 години; 
   - рискът от сърдечно заболяване намалява наполовина, с всяка година от спирането; 

   - ще намалите своето финансово бреме 


   Заболявания: 
   - Тютюнопушенето повишава риска от сърдечно заболяване и, ако се прибави и прием на алкохол, наднормено тегло или други рискови фактори, рискът се умножава. Ако пушите и приемате контрацептивни таблетки, риска от сърдечни заболявания е 30 пъти по-голям от този при непушачите. 
   - Тютюнопушенето е основен рисков фактор за развитие на карцином на белия дроб. Kарциномът на белия дроб е настоящ проблем за мъжете. Но все повече жени са пушачи и броят на жените с диагностициран карцином на белия дроб се увеличава бързо. Белодробният карцином е труден за лечение и курса на лечение продължава дълго. Колкото повече пушите, толкова повече се увеличава риска, въпреки че са повече от достатъчни и 1 - 2 цигари на ден, а по последни изследвания – и едно дръпване от цигара, за да си причините белодробен карцином. 
   - Хроничните белодробни болести са много по-често срещани между дългогодишните пушачи и могат да нарушат вашата работоспособност и активност. 
   - Пушенето въздейства също и на кожата. Остаряването е по-бързо при пушачите - с ранна поява на бръчки и изтъняване на кожата. 
   - Тютюнопушенето увеличава риска от развитие и на други ракови заболявания. 

   Как да се откажете от тютюнопушенето? 
   - Не се поддавайте на мита, че ще напълнеете, ако се откажете от тютюна. Напълнява се от приемането на по-големи количества храна и от обездвижване, а 

   не – от липсата на отровите в тютюна.
   - Намерете мотивация - представете си Средиземноморския бряг, вие ще можете да се къпете със спестените пари от изхвърления навик; ще изглеждате по-добре, кожата ви вече няма да е жълтеникава и с лош тен, дъхът и ръцете ви няма да миришат на цигари, ще се чувствате по-жизнени, или си поставете други ваши цели... например – да ви се родят здрави деца или да дадете добър пример на родените си вече деца... 
   - Намерете подкрепа - от вашия личен лекар, както и - от вашето семейство и вашите приятели! 

   - Намерете други хора, с които заедно да се подкрепяте в отказването на цигарите

   - Определете си дата за рязко спиране на цигарите и я отбележете в своя дневник и на календара си. Постепенното намаляване на цигарите не върши работа.

   - Изхвърлете в боклука всички цигари, запалки и пепелници в дама ви

   - Не позволявайте на гостите си да пушат в дома ви

   - Пийте повече течности – чешмяна и минерална вода, сокове, яжте плодове и зеленчуци

   - Правете физически упражнения – тичайте нагоре и надолу по стълбите, играйте гимнастика, плувайте, започнете да практикувате някакъв спорт или някакво хоби. 

   - Ако почувствате болки в гърлото и главоболие, това са симптоми, че организмът ви се възстановява. Болката скоро ще изчезне.

   - Избягвайте моментите на силно изкушение – дори „само" едно дръпване от цигарата или изпушването на една цигара ще ви върнат много назад. Ще повлекат много още цигари.

   - Купувайте си подаръци

   - Не мислете за цял живот без цигари. Мислете за днес и за утре.


   Какво ще спечелите, когато престанете да пушите? 

   След:

   20 минути – понижено кръвно налягане и забавен пулс

   8 часа – въглеродният окис в кръвта ви се понижава до нормата. Нормализира се и количеството на кислорода в кръвта

   24 часа – намалява опасността от сърдечен пристъп

   48 часа – нервните окончания подновяват растежа си

   От две седмици до 3 месеца – подобряват се кръвообращението и белодробната функция, вкусът и обонянието ви ще се подобрят

   1 до 9 месеца – Умората, кашлицата, задухът и затрудненото носно дишане намаляват, а клетките на белия дроб отново могат да втечняват слузта, да изхвърлят вредните вещества и да потискат инфекциите

   1 година – намалява рискът от сърдечен инфаркт

   5 години – намалява вероятността от смърт поради белодробен рак

   10 години – рискът да развиете голяма част от заболяванията, причинени от тютюнопушенето, се изравняват с този на непушачите.

   Тютюнопушене или здраве? Изберете сами!

    

   Тази публикация беше редактирана от Ilian Hris на 9 март 2015 г., 3:04:30 EET
   ____________________________________

   -= zulix =- 

  Пояснение на иконите и правилата

 • Темата има отговор
  Гореща тема
  Непрочетена тема
  Няма отговори
  Затворена тема
  BBCode  е разрешено
  HTML  е разрешено
  You don't have permission to post or reply a topic
  Нямате права да редактирате тема
  Нямате права да изтриете тема
  Нямате права да одобрите тема
  Нямате права да слагате отметка на тема
  Нямате права да затворите тема
  Нямате права да местите тема

Добавете репутация

Желаете ли да добавите репутация на този потребител за тази публикация?

или Откажете