Условия за ползване на BGsocial.com

За да ползвате BGsocial.com Вие трябва да се запознаете и приемете условията за ползване на BGsocial.com. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате предоставените от нас услуги. Ползването на BGsocial.com ще се счита за израз на съгласие с посочените по долу условия.

BGsocial.com запазва правото си да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като публикува измененията в сайта.


1. Вие декларирате, че:
          • имате навършени 16 години.
          • предоставената от Вас регистрационна информация е коректна и пълна.
          • нямате вече съществуващ акаунт в BGsocial.com
          • нямате блокиран или изтрит по Ваша вина акаунт в BGsocial.com


2. Потребителско Име и Парола
          • да осигурите опазване на потребителското си име и парола и поемете пълната отговорност за действията извършени с тях.
          • да не предоставяте Вашето потребителско име и парола на други потребители.
          • в случай на неоторизирана употреба на Вашия акаунт, незабавно да уведомите BGsocial.com


3. Прекратявне на Услугата
          • нарушаване на настоящите условия за ползване на BGsocial.com
          • заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас.
          • непредвидени технически проблеми.
          • дълъг период на неизползване.

BGsocial.com запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.


4. Поведение във BGsocial.com
Вие се задължавате:
          • да не обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на BGsocial.com
          • да не публикувате или използвате при комуникация материали или език с обиден, заплашителен, клеветнически или неприличен характер.
          • да не разпространявате информация, за която нямате права за разпространение.
          • да не публикувате или разпространявате материали, които нарушават патентни права, авторски права, търговски тайни или други свързани права.
          • да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани (без изричното съгласие на получателя) рекламни и промоционални материали.
          • да не правите опити за разпространение на вируси или други средства попадащи в тази категория.
          • да не съботирате или затруднявате предлаганите от BGsocial.com услуги, чрез опити за техническо вмешателство.
          • да не ръчнo или автоматично събирате информация в BGsocial.com


5. Информация Предоставяна от Потребителите в BGsocial.com
          • Вие поемате отговорност за информацията публикувана от Вас в BGsocial.com
          • Вие осъзнавате, че отговорността за информацията публикувана от други потребители на BGsocial.com е изцяло тяхна.
          • Вие осъзнавате, че BGsocial.com не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на услугите в BGsocial.com
          • Вие осъзнавате, че BGsocial.com не може да гарантира, че информацията, която други потребители дават за себе си и/или връзките, които имат са автентични.
          • Забранено е публикуването на текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна, расова нетърпимост.

По време и след регистрация потребителите на BGsocial.com въвеждат информация, която е видима за други потребители на BGsocial.com.


6. Комуникация между Потребителите BGsocial.com
          • Вие се съгласявате да получавате Email-и, необходими за нормалното функциониране на услугата.
          • Вие се съгласявате Вашето име и Email адрес да бъдат включени в поканите, които изпращате от BGsocial.com
          • BGsocial.com се задължава да не предоставя или използва Вашия Email за други цели, освен посочените по-горе.

За функциониране на услугата е необходима комуникация между Вас и BGsocial.com посредством Вашия Email.


7. Основна Снимка в Профила
Снимката в профила се показва в общите списъци заедно със снимките на други потребители във BGsocial.com. Поради споделения характер на общите списъци, снимка с неподходящо съдържание, директно или индиректно, оказва влияние не само върху Вас самите, но и върху останалите потребители показани в списъка.

Публикуването на снимки в профила е опционално, но в случай, че публикувате такива, те трябва да отговарят на следните изисквания.


Вие се съгласявате, че ще използвате:
          • подходящи актуални Ваши снимки.

Вие се съгласявате, че няма да използвате снимки:
          • с неподходящ фокус, качество, осветление или фон.
          • обработвани с филтри.
          • снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие.
          • снимки със съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст.

BGsocial.com няма да активира акаунт с неподходяща снимка.


8. Мониторинг и Контрол
Въпреки полаганите от BGsocial.com усилия за мониторинг и контрол на съдържанието, BGsocial.com не поема отговорност за това. Възможно е да попаднете на съдържание, което намирате за неприемливо. В такъв случай, молим да ни уведомите. Поради силно вариращите възгледи и морални стандарти, BGsocial.com си запазва правото да предприеме или не действия.


9. Общи Условия
BGsocial.com не поема отговорност:
          • за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания.
          • за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
          • че сайта ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.
          • за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.


10. Въпроси и Предложения
Ако имате въпроси или предложения относно Условия за Ползване на BGsocial.com може да ни изпратите еmail на: support@bgsocial.com

Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

Ползването на услугите, предлагани от сайта, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.