Анкети

Анкети на Silver Patrik

Кажете тогава за филма "Дякона Левски"

Споделяте ли нещо по-различно като мнение за филма и неговият режисьор Максим Генчев ? От седмица се пишат и коментират много противоречиви изказвания и какъв извод може да се направи от всичко това ?
Резултат  |  Сподели  |  Докладвайте  |  1 глас  |  Видяно 775 пъти